מערכת עבודה סאן 

מערכת עבודה פינתית הכוללת כוורת תלייה, 2 דל' לכוורת, משטח עבודה, ושידת 3 מגירות נייחת
במחיר - 1500 ₪.

 פלטת השולחן במידות וסגנונות: 

ישרה - רוחב 160
פינתית - 120/120
פינתית - 140/90
פינתית - 160/120
פינתית - 200/120 בתוספת 50 ₪