כוורת 3 תאים מדורגת 

כוורת 3 תאים מדורגת
במחיר - 420 ₪.

 תוספות: 

הכוורת נמכרת ללא דלתות, דלת -60 ₪