כוורת 5 תאים בצורת "ר" 

כוורת 5 תאים בצורת "ר"
במחיר - 540 ₪.

 תוספות: 

הכוורת נמכרת ללא דלתות, דלת -60 ₪