כוורת 3 תאים ישרה 

כוורת 3 תאים ישרה
במחיר - 320 ₪.

 תוספות: 

הכוורת נמכרת ללא דלתות, דלת -60 ₪