שידת מגירה רון 

שידה נמוכה ליד המיטה עם מגירה
במחיר - 220 ₪.

 תוספות: 

ניתן לשלב צבע גיוון בחזית המגירה -40 ₪