שידת 3 מגירות נייחת 

שידת 3 מגירות נייחת
במחיר - 400 ₪.

 תוספות: 

ניתן לשלב צבע גיוון בחזית המגירה -40 ₪