שידת מגירות רוני 

שידת 3 מגירות נייחת
במחיר - 400 ₪.

 תוספות: 

ניתן לשלב צבע גיוון בחזית המגירה - 40 ₪