ארון רוני 

ארון רוני 2 דלתות + 4 מגירות, ארון רוני 1 דלת + 2 מגירות, מידוף, תליה ומגירות.

 קיים גם ב: 

דלת אחת עם 2 מגירות - 1000 ₪.
שתי דלתות עם 4 מגירות - 1800 ₪.
ארבע דלתות עם 8 מגירות - 3100 ₪.
ניתן לשלב צבע גיוון למגירה - 60  ₪.